Bitcoin.ir - خرید و فروش بیت کوینبا توجه به اینکه فرم های خرید و فروش بیت کوین کاملا آنلاین هستند و قیمتهای خرید و فروش مرتبا تغییر میکنند , در پر کردن و ثبت درخواست خود دقت کنید زیرا مبالغ طبق اطلاعاتی که از درخواست شما به دست ما میرسد به بیت کوین یا حساب بانکی شما واریز میگردند
شماره کارت ما:
...
شماره بیت کوین ما جهت واریز:
...
در حال حاضر خرید و فروش انجام نمی شود
لطفا قبل از اقدام به خرید و فروش و یا درخواست پرداخت ارزی قوانین سایت را با دقت مطالعه نمایید
جهت درخواست انجام پرداخت های اینترنتی خود توسط ما با ایمیل ما مکاتبه نمایید
ساعت به وقت تهران
مراحل فروش
*: حتما به موجودی ریالی ما قبل از فروش توجه کنید
۱: فرم فروش را پر کنید
۲: تعداد بیت کوین خود را وارد کنید
۳: مبلغ نهایی را ملاحظه نمایید
۴: فرم را ارسال کنید
۵: بیت کوین خود را حداکثر ظرف مدت ۵ دقیقه به حساب بیت کوین ما واریز کنید
۶: مبلغ ریالی معادل توسط ما به کارت شما واریز میگردد
موجودی بیت کوین حسابهای ما


۰.۰۰


* حداقل میزان خرید بیتکوین از ما 0.05 بیت کوین می باشد
موجودی ریال


۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


* حداقل میزان فروش بیت کوین به ما 0.05 بیت کوین می باشد
@iranadmin
۰۹۱۲ ۴۰۴ ۰۴۱۳